Ademhalen, het lijkt zo eenvoudig. We doen het allemaal en het gaat toch vanzelf? Ja, opmerkelijk eigenlijk, hoe weinig we daar bij stilstaan. Vergelijk het eens met eten en drinken. Daar gaan we tegenwoordig steeds bewuster mee om. En aan ademhalen, de bron van ons leven, schenken we weinig aandacht. Dat is jammer, want er valt beslist iets te leren, en meestal, te verbeteren. Vaak ademen we teveel, we hyperventileren zonder dat we dat merken. Goed ademhalen is de basis voor een goede gezondheid.

De naam van deze methode is de Buteyko-methode.

Buteyko
Dr. Buteyko beschouwde het te veel ademhalen (hyperventileren) als de oorzaak van veel aandoeningen. Echter: de symptomen die ontstaan door voortdurend teveel ademen, lijken op de symptomen van andere aandoeningen. Daarnaast kan hyperventilatie een bestaande aandoening verergeren. Het herstellen van een normaal, rustig adempatroon verbetert de gezondheid.